Algemene ledenvergadering op woensdag 15 juni 2022

Vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur besloten geen algemene ledenvergadering te houden in 2020 en 2021. Het bestuur van de vereniging nodigt de leden van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 15 juni 2022 in aula Memoriam.