Betalen contributie 2018 voor lidmaatschap vereniging Uitvaartverzorging Wierden e.o.

Geachte leden,

In januari 2018 heeft u de ledenkaart ontvangen. Als u een acceptgirokaart heeft ontvangen, vragen wij uw aandacht voor het betalen van de contributie 2018 (mocht u dit nog niet hebben gedaan).

Ook de leden die via internetbankieren de contributie willen overmaken: graag de contributie binnenkort overmaken (mocht u dit nog niet hebben gedaan).

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.