Ledenkaart 2018

In januari 2018 heeft u uw bewijs van uw lidmaatschap van de vereniging Uitvaartverzorging Wierden e.o., ingaande 1 januari 2018 ontvangen. De jaarlijks toegezonden ledenkaart vervangt de ledenkaart van het voorgaande jaar.

Als u geen acceptgiro ontvangt, is de contributie via automatische incasso geïnd. Leden die de contributie via internetbankieren overmaken, hebben in januari een e-mail ontvangen met het verzoek de contributie zelf over te maken. De contributie per acceptgiro wordt met € 3,50 verhoogd. Geef een wijziging in de gegevens of onjuistheden in uw ledenkaart tijdig aan ons door.

In enkele gevallen geven leden een adreswijziging door via het e-mailadres uitvaartverzorgingwierden@hetnet.nl. Heeft u in 2018 een e-mail gestuurd naar dit e-mailadres en u heeft geen reactie ontvangen, vriendelijk doch dringend verzoek de e-mail door te sturen naar: uitvaartverzorgingwierden@gmail.com. Dit is het huidige e-mailadres van de vereniging.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.