Algemene ledenvergadering op maandag 13 mei 2024

Op maandag 13 mei 2024 zal in aula Memoriam de algemene ledenvergadering worden gehouden. In het het huishoudelijke gedeelte, dat begint om 20.00 uur zal het verslag van de vergadering van 7 juni 2023, het jaarverslag 2023, het financiële verslag 2023, de begroting, bestuursverkiezing en bepalen contributie 2025 worden besproken. Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat: 0546-576490 of uitvaartverzorgingwierden@gmail.com.