Overlijden

Waar moet men bij een overlijden aan denken?

  1. Bellen van een arts.
  2. Wie moet er nog meer gewaarschuwd worden: familie, buren of kennissen?
  3. Bellen van onze vereniging of een van onze uitvaartverzorgers.
  4. Is de overledene drager van een donorcodicil?
  5. Wie doet de eerste verzorging van de overledene?
  6. In welke kleding zal de overledene worden opgebaard?
  7. Waar zal de overledene worden opgebaard?
  8. Heeft de overledene een pacemaker? (ingeval van crematie)

Het melden van een overlijden

Voor het verzorgen van de uitvaart werkt de vereniging samen met twee uitvaartverzorgers die namens onze vereniging hun diensten verlenen tegen een voor onze leden gereduceerd tarief. De nabestaande(n) krijgen alle ruimte om zelf invulling te geven, omdat persoonlijke invulling écht belangrijk is en respect voor de wens van de overleden medemens centrale sleutelwoorden zijn voor onze uitvaartverzorgers.

Onze uitvaartverzorgers zijn 24 uur per dag voor u beschikbaar

U kunt een overlijden melden via ons secretariaat: telefoon: 0546-576490

Maar u kunt ook rechtstreeks onze uitvaartverzorgers bellen.

Kreijkes uitvaartverzorging, telefoon: 06-43557895

Vunera uitvaartverzorging, Ria Gerritsen Mulkes: telefoon: 0546-573979

Nadat u een overlijden hebt gemeld

Als u ons een overlijden hebt gemeld, komt er namens onze vereniging een uitvaartverzorger bij u. Hij / zij neemt voor u de verdere zorg voor de overledene op zich. De uitvaartverzorger zorgt ervoor dat de overledene wordt verzorgd en opgebaard. Ook bespreekt hij / zij met de nabestaanden de mogelijkheden en wensen bij een uitvaart of crematie. Daarnaast bespreekt hij / zij de verdere gang van zaken van de komende dagen. Daarvoor wordt een verenigingsopnameformulier gebruikt waarop alle afspraken met de nabestaanden nauwkeurig worden vastgelegd.

Bij al deze afspraken staat één ding centraal: de persoonlijke invulling die nabestaande(n) aan de uitvaart kunnen geven.