Lidmaatschap

Ledenpakket

Het ledenpakket van onze vereniging is een natura verzorgingspakket. Dat bestaat uit het leveren van goederen en diensten. Ook staan de aula en andere opbaar mogelijkheden en materialen gratis voor onze leden ter beschikking.

Daarnaast hebben leden recht op een gereduceerd tarief bij onze uitvaartleiders.

Hoe word ik lid? 

U kunt contact opnemen met het secretariaat en u aanmelden voor het lidmaatschap van onze vereniging. Nieuwe leden betalen een intrede bedrag na rato van hun leeftijd. U kunt het secretariaat informeren naar de hoogte van het intrede bedrag.

Verzekeren

Als u dat wenst, kunt u zich voor de kosten van een uitvaart extra bijverzekeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Contributie

Zoals bij elke vereniging betalen de leden bij onze vereniging jaarlijks contributie. Dat is relatief gezien een laag bedrag voor een heel jaar. Bijvoorbeeld een gezin ongeacht het aantal kinderen tot 18 jaar betaalt nog geen € 50,- per jaar. De contributiebedragen worden jaarlijks door de leden zelf tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Er zijn een zestal categorieën voor het vaststellen van de contributie*:

  1. Gezinnen met of zonder kinderen.
  2. Alleenstaande ouder met of zonder kinderen.
  3. Kinderen van leden die vanaf de geboorte zijn aangemeld zijn tot het 18e levensjaar gratis lid.
  4. Inwonende kinderen vanaf het 18e levensjaar.
  5. Uitwonende kinderen vanaf het 18e levensjaar. Studenten betalen de contributie van inwonende kinderen vanaf het 18e levensjaar.
  6. Uitwonende en inwonende kinderen vanaf het 28e levensjaar.

* De contributie wordt eenmaal per jaar automatisch geïncasseerd. Dat is meestal in de maand januari. Acceptgirobetalers betalen een toeslag vanwege extra kosten.

Wat biedt het lidmaatschap van de vereniging Uitvaartverzorging Wierden e.o.?

Het verzorgingspakket leidt niet tot uitbetaling, maar wordt uitgekeerd in ledenkortingen op diensten en goederen van onze eigen vereniging. Leden dienen daarvoor van de uitvaartondernemers, vermeld op deze ledenkaart, gebruik te maken. De leden ontvangen een lager aannametarief van de uitvaartondernemers waarmee de vereniging een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Als gemeld is dat de uitvaart door een andere uitvaartondernemer wordt verzorgd, kan wel gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van aula Memoriam. Houdt u dan wel rekening met een ander aannametarief.

Voor nadere informatie over het verzorgingspakket kunt u contact opnemen met het secretariaat via bovenvermeld telefoonnummer of raadpleeg de website www.uitvaartverzorgingwierden.nl.

Lees meer over: Natura verzorgingspakket 2024