Ledenkaart 2018

In januari 2018 heeft u uw bewijs van uw lidmaatschap van de vereniging Uitvaartverzorging Wierden e.o., ingaande 1 januari 2018 ontvangen. De jaarlijks toegezonden ledenkaart vervangt de ledenkaart van het voorgaande jaar. Als u geen acceptgiro ontvangt, is de contributie via automatische incasso geïnd. Leden die de contributie via internetbankieren overmaken, hebben in januari een … Lees verder

Algemene ledenvergadering op woensdag 7 juni 2017 in aula Memoriam, Wierden

Op woensdag 7 juni 2017 wordt de algemene ledenvergadering gehouden van de vereniging Uitvaartverzorging Wierden e.o. Leden zijn van harte welkom deze vergadering bij te wonen, vanaf 20.30 uur in aula Memoriam, Stationsstraat 36 in Wierden. De agenda is als volgt: na de opening, de vaststelling van de agenda en de mededelingen, worden de notulen van … Lees verder

Nieuw bestuurslid gekozen in de algemene ledenvergadering

In de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2017 is aandacht besteed aan het overlijden van André Becking, oud secretaris/penningmeester van de vereniging. Bert Evers gekozen als nieuw bestuurslid van de vereniging.

Contributie 2017 betalen

De leden van de vereniging Uitvaartverzorging Wierden e.o. hebben in februari de lidmaatschapskaart 2017 ontvangen. Helaas hebben nog niet alle leden de contributie voor het jaar 2017 betaald. Vooral de leden die de contributie per acceptgiro willen betalen, attenderen wij op de betaling van de contributie voor dit jaar. Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek: … Lees verder