Contact

Verenigingsgegevens

Secretariaat: Jalinkstraat 61c, 7642 BB  Wierden

Postadres: Stationsstraat 36, 7641 BW  Wierden

Telefoon: 0546-576490 / 06-16052464

E-mail: uitvaartverzorgingwierden@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit vier leden, ondersteund door een ambtelijke secretaris. Het dagelijks bestuur voert het beheer over aula Memoriam, Stationsstraat 36 te Wierden. Aula Memoriam is gebouwd in 1978 en is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de leden.

Samenstelling van het bestuur (per 1 januari 2024):

B. Evers, voorzitter

L. Wessels, secretaris / penningmeester

J. Borkent, M. Steenbergen en E. Aalvink, leden

J. Kock, financieel adviseur

G.W. Nijland-Wevers, ambtelijk secretaris en aanspreekpunt voor aula Memoriam.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt in de regel altijd plaats op de eerste woensdag van de maand juni.

De vereniging heeft in 2024 een samenwerkingsovereenkomst met

  • Vunera uitvaartverzorging
  • Kreijkes uitvaartzorg

Aanvullende informatie of vragen:

Vunera uitvaartverzorging, Ria Gerritsen Mulkes: www.vunera.nl

Kreijkes uitvaartverzorging, Jan Ruben Kreijkes, www.kreijkesuitvaartzorg.nl

Informatie over aanvullende uitvaartverzekeringen: www.twenthe.nl

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw bericht